Dette koster TV-aksjonen

For TV-aksjonen er det helt avgjørende å holde kostnadene nede og sørge for at mest mulig av det innsamlede beløpet går til formålet. TV-aksjonens budsjetter og regnskap kontrolleres og godkjennes av Innsamlingsrådet i NRK og av Innsamlingskontrollen.

TV-aksjonen 2023

TV-aksjonen er en kostnadseffektiv innsamlingsaksjon takket være et stort frivillig apparat som bidrar med å organisere innsamlingen lokalt. De senere årene har gjennomføringen av TV-aksjonen kostet mellom 12 – 16 prosent av de midlene som samles inn gjennom aksjonen.

Til sammenlikning forplikter de mest seriøse bistands- og hjelpeorganisasjonene i Norge seg, gjennom bransjeorganisasjonen Innsamlingskontrollen, til at deres innsamlingskampanjer ikke skal koste mer enn 35 prosent av hva som blir samlet inn. TV-aksjonen har lavere kostnader for innsamlingen enn dette, og er helt avhengig av de frivilliges engasjement og arbeid for å få dette til. I år er TV-aksjonen budsjettert til å koste 37 millioner kroner. 

 

Hvor mye av pengene går til administrasjon?

Hvor mye av pengene går til administrasjon?

Hvor mye av pengene går til administrasjon?

Organisasjonene som har hatt TV-aksjonen forplikter seg til ikke å overstige 5 prosent administrasjonskostnader på TV-aksjonsmidlene som brukes på prosjekter ute i felt. Administrasjonskostnader er utgifter forbundet med planlegging og kvalitetssikring av prosjektimplementeringen, økonomirapportering og å sikre høy kvalitet på bistands- og nødhjelpsarbeidet ute i felt. Organisasjonen forplikter seg til å bruke pengene fra TV-aksjonen i løpet av en fem-årsperiode.