Informasjonskapsler / cookies

Her finner du informasjon om informasjonskapsler (cookies) og hvordan vi bruker dette på tvaksjonen.no.

Her finner du informasjon om informasjonskapsler (cookies) og hvordan vi bruker dette på tvaksjonen.no.

Informasjonen som samles inn, vil aldri brukes til å identifisere enkeltpersoner, den brukes kun internt av NRK TV-aksjonen og av organisasjonen som har årets aksjon. Informasjonen vil aldri under noen omstendighet bli solgt videre.

Den reviderte ekomloven av 1. juli 2013 har en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen» i § 2-7b. Bestemmelsen er en lovfesting av det som tidligere var regulert i ekomforskriften § 7-3, men i noe utvidet og endret form.

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

1) utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
2) som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. Dette er en standardisert teknologi som er i bruk på de fleste nettsteder i dag, og som de fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk.

Du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne føre til at mange nettsider (også vår) ikke vil fungere optimalt.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettlesere som brukes på våre sider, operativsystemer på de enhetene som brukes for besøket, samt en del data om navigasjon. Denne informasjonen brukes utelukkende aggregert for å se på trender og utvikling over tid – samt å hjelpe oss med å gjøre sidene våre bedre for deg som sluttbruker.

Her kan du lese om våre personvernregler.