NRK TV-aksjonens personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor. Her kan du lese hvordan våre personvernregler er satt opp. 

Denne personvernerklæringen gjelder alle frivillige, bøssebærere, tillitsvalgte, givere, ansatte og innleide i TV-aksjonen, samt ansatte og innleide hos TV-aksjonens samarbeidspartnere og eksterne leverandører. 

Dine opplysninger

Din kontaktinformasjon brukes kun for å planlegge og organisere TV-aksjonen. Har du deltatt som bøssebærer de siste tre årene (fysisk eller digitalt), kan du bli kontaktet av TV-aksjonen i ditt lokalmiljø med forespørsel om å være bøssebærer også i år. En bøssebærer som er inaktiv i over tre år, blir slettet fra våre lister.

Ønsker du tilgang til dine lagrede opplysninger eller vil bli slettet fra våre lister, kan du oppgi dette når du blir kontaktet eller sende en e-post til post@tvaksjonen.no.

1. Introduksjon

NRK TV-aksjonen behandler personopplysninger om deg, og derfor får du nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»).

Systemet som behandler dine personopplysninger som frivillig og/eller bøssebærer, er utviklet av Mobilise AS og vil heretter gå under navnet TV-aksjonsportalen.

2. Dataansvarlig

NRK TV-aksjonen er dataansvarlig. Dataansvarlig bestemmer hvilke hjelpemidler og verktøy som skal brukes i behandlingen av personopplysninger og hvilke sikkerhetstiltak som må være etablert for å oppfylle personvernreglene.

3. Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger

Alle opplysninger vi lagrer om deg, har til hensikt å skape en best mulig TV-aksjon. Opplysningene vi ber om, gjør oss i stand til å gi deg den informasjonen og veiledningen du trenger i din rolle. 

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de formål som er angitt her:

  • Identifikasjon av deg i din rolle.
  • Gi deg informasjon om TV-aksjonen, herunder informasjon om årets tema og gjennomføringen av årets aksjon.
  • Spørre deg om å bli bøssebærer under årets aksjon. Dette gjelder tidligere bøssebærere hvis kontaktinformasjon ligger lagret i tre år.
  • For å forbedre sikkerheten og forhindre bedrageri og misbruk.


3.2 Vårt grunnlag for behandlingen er:

Når du registrerer deg via TV-aksjonens hjemmeside (tvaksjonen.no), samtykker du til at vi kan lagre dine personopplysninger, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav a.

Tidligere registrerte bøssebærere som har vært aktive de siste tre årene, behandles i henhold til TV-aksjonens retningslinjer og personvernforordningens artikkel 6 (1) bokstav b. Ved kontakt skal tidligere registrerte bøssebærere informeres om sine rettigheter, samt hvilke opplysninger som er lagret.   

Ved ekstra innhenting skal registreringsskjema revideres og nytt samtykke til behandling skal innhentes fra alle som er registrert.

4. Kategorier av personopplysninger

Definisjon av personopplysninger: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi lagrer følgende personopplysninger om deg i din rolle:

  • Fornavn og etternavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Adresse
  • Eventuell deltakelse under tidligere aksjoner

5Dine rettigheter

(a) Som bøssebærer: Din bruker, og alle opplysninger knyttet til deg, vil bli slettet når du har vært inaktiv i tre år. Med dette menes at du ikke har meldt deg som bøssebærer i denne perioden. For hvert år du registrerer deg, må du godkjenne at opplysningene knyttet til din bruker blir lagret i tre år. Derfor må alle brukere registrere seg på nytt hvert år.

(b) Alle som spør, har rett på informasjon om behandlingen av sine personopplysninger, jf. personvernforordningens artikkel 13. TV-aksjonen har gitt denne informasjonen i denne personvernserklæringen, og vil derfor henvise til den ved eventuelle forespørsler.

(c) Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte TV-aksjonen. Kontaktopplysninger finnes under overskriften "6.0 Kontaktopplysninger" lenger nede på denne siden.

(d) Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger TV-aksjonen behandler om deg.

(e) Du kan kreve korrigering/retting av unøyaktige eller ufullstendig personopplysninger om deg.

(f) Du kan be om å bli fjernet fra våre lister gjennom å kontakte oss. Om du velger å bli fjernet fra listene, betyr det at TV-aksjonen ikke lagrer noen av dine kontaktopplysninger.

Selv om du velger å bli fjernet fra listene, kan det være rettslige forpliktelser som krever at TV-aksjonen beholder dem, som for eksempel bokføringsloven.

(g) Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene om deg, og/eller kreve at vi begrenser behandling av dine personopplysninger.

(h) Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv, som du har gitt til TV-aksjonen, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og kan be om at disse overføres til et annet foretak.

(i) Krav fra deg, som er registrert, vil bli besvart innen 30 dager.

(j) Rett til å klage. Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette din henvendelse til Datatilsynet (informasjon rundt dette finner du her).

6Kontaktopplysninger

    Spørsmål kan rettes til:

           

Les om hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) på tvaksjonen.no