La barn leve i fred – dette har skjedd etter TV-aksjonen 2023
Foto: Redd Barna

La barn leve i fred – dette har skjedd etter TV-aksjonen 2023

Takket være alle dere som bidro til TV-aksjonen Redd Barna i fjor, har mange barn rammet av krig og konflikt fått skolegang og en tryggere hverdag.

Barn skal være trygge på skolen, også når de befinner seg i en konfliktsone. Med midler fra TV-aksjonen 2023 har lærere på 15 skoler i Dnipro, Zaporizjzja og Poltava i Ukraina fått viktig opplæring gjennom Redd Barna. De har lært hvordan de skal gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for barna. Et sentralt element er samarbeid med foreldrene og ikke minst å lytte til barna selv som bor i konfliktutsatte områder.

Tar igjen tapt undervisning
Lærere på 15 skoler i Ukraina har fått viktig opplæring for å trygge skoleelevene. Foto: Redd Barna

Tar igjen tapt undervisning

Også Rohingya-barn i flyktningleirene i Cox’s Bazar i Bangladesh har fått en bedre hverdag med hjelp fra TV-aksjonen. Redd Barna har allerede etablert 34 læresteder som tar imot barn i to skift, fordelt på tenåringsjenter og barn i 4–5-årsalderen. Hittil har 240 tenåringsjenter mottatt lærebøker som lar dem ta igjen tapt undervisning fra hjemlandet Myanmar. Med midler fra TV-aksjonen 2023 lager lærerne også eget, lavkost undervisningsmateriell.

Dette er to eksempler på hva fjorårets TV-aksjon har bidratt til. Med støtte fra hele Norge fortsetter Redd Barna det viktige arbeidet med å hjelpe barn rammet av krig og konflikt i Gaza, Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Styrker skoler og nærmiljøer
Hvert sjette barn lever i et konfliktområde, og aldri før har så mange vært på flukt. Med pengene fra TV-aksjonen 2023 gir Redd Barna mer enn 100 000 barn rammet av krig og konflikt, muligheten til å leke, lære og leve i fred. Foto: Redd Barna

Styrker skoler og nærmiljøer

– Vi ser at midlene fra TV-aksjonen har vært svært viktig for å støtte prosjekter for barn som lever i krig og konflikt. I alle de seks landene som vi fokuserte på i TV-aksjonen, samt i Gaza, der vi også fikk lov til å bruke midler, er våre kolleger og samarbeidspartnere i gang med å styrke skoler og nærmiljøer for bedre beskyttelse av barn, sier generalsekretær i Redd Barna Birgitte Lange, og fortsetter:

– Redd Barna valgte et tema under fjorårets TV-aksjon som dessverre ikke blir mindre aktuelt med tiden. Tvert imot er barn stadig mer utsatt for følgene av krig og konflikt. Vi er til stede i disse landene og gjør det vi kan for å sikre barns rett til å leve i fred. Nok en gang tusen takk til det norske folk for et flott innsamlingsresultat i 2023!

Pengene fra TV-aksjonen 2023 går blant annet til:

  • å gi barn muligheten til å gå på skolen
  • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
  • å støtte tidligere barnesoldater
  • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
  • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
  • at barn som har flyktet til Norge, opplever mestring og felleskap

Årets TV-aksjon går til Barnekreftforeningen – engasjer deg!