Dette går pengene til

Dette går pengene til

TV-aksjonen NRK Redd Barna går til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Du kan fortsatt bidra! Vipps til 2133

Redd Barna har årets TV-aksjon. Pengene går blant annet til:

  • å gi barn muligheten til å gå på skolen
  • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
  • å støtte tidligere barnesoldater
  • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
  • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
  • at barn som har flyktet til Norge, opplever mestring og felleskap 

Pengene fordeles mellom prosjekter i Gaza, Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

 

Gaza, Vestbredden og Israel
Foto: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Gaza, Vestbredden og Israel

Redd Barna har etter søndagens rekordinnsamling fått innvilget en søknad til Innsamlingsrådet i NRK om å få legge til Gaza som mottaker av pengene fra TV-aksjonen. I tillegg til Gaza vil organisasjonen vurdere om det er behov for å bruke noe av midlene på Vestbredden og i Israel. Redd Barna hjelper barn uavhengig av hvilken side av konfliktlinjen de bor på.

En usedvanlig høy andel barn er rammet av pågående angrep på Gaza, og en høy andel kvinner. Det er mangel på mat, vann, strøm og medisinsk hjelp. Skoler og sykehus brukes i stor grad som tilfluktsteder, samtidig som flere av disse har blitt rammet av angrep.

Redd Barna er til stede i Gaza og samarbeider tett med FN-organisasjoner og lokale partnerorganisasjoner. Redd Barna fokuserer nå på behovet for våpenhvile, humanitær tilgang og livreddende hjelp for barn og kvinner. Nødhjelpsarbeid er allerede i gang gjennom lokal partner, og vil trappes opp betydelig så snart humanitær tilgang økes og situasjonen på bakken tillater det.

Ukraina

Ukraina

Utbombede bygninger, landminer og energikrise gjør livet svært krevende for barn i Ukraina. Flere tusen skoler har blitt angrepet siden invasjonen i februar 2022, og 7,5 millioner barn har fått forstyrret skolegangen sin. Barn i Ukraina har tilbrakt i snitt 920 timer i tilfluktsrom under de mange luftangrepene det siste året. Mange er på flukt, både internt og ut av landet. Det rapporteres om barn som flykter alene, og om andre som kommer bort fra familiene sine i kaoset.

Situasjonen i Ukraina endrer seg fortløpende, og Redd Barnas innsats tilpasses behovene. Redd Barna er i dag til stede i hele Ukraina og nabolandene rundt, med nødhjelpsrespons for å møte umiddelbare behov som tilgang på mat, vann og trygge oppholdssteder for barn.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

  • Gjenåpne skoler og gjøre det trygt for barn å være på skolen
  • Jobbe for at krigende parter ikke bomber eller bruker skoler som en del av krigføringen
  • Bidra til at barn og familier får støtten de trenger til å bearbeide vonde opplevelser og finne tilbake til hverdagen
Syria

Syria

Krigen i Syria er inne i sitt 13. år og bringer med seg dystre utsikter for syriske barn. Mange barn og familier har flyktet flere ganger og står igjen med veldig lite. En 12-åring i Syria har levd hele livet med krig og konflikt, og mange år med skolegang har gått tapt. På flukt har mange barn blitt utsatt for overgrep, barnearbeid og tvangsekteskap. Det katastrofale jordskjelvet som rammet regionen i februar 2023, har gjort situasjonen enda verre.

Redd Barna har bred tilstedeværelse i Syria, og møter barn i mange ulike situasjoner. Det gjelder barn som bor i flyktningleirer for internt fordrevne, barn som sitter i interneringsleirer, barn på flukt og andre barn i Nord-Syria.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Hjelpe barn med å bearbeide vonde opplevelser gjennom blant annet samtaler, kunst og lek

• Jobbe for at barn som har mistet skolegang, får komme tilbake til skolen

• Sørge for at alvorlig underernærte barn får behandling og oppfølging

Bangladesh

Bangladesh

Siden august 2017 har nær 800 000 mennesker fra rohingya-minoriteten krysset grensen fra Myanmar til det som har blitt verdens største flyktningleir i Cox’s Bazar i Bangladesh. Mer enn halvparten av rohingyaer på flukt er barn. Mange av barna har mistet familien sin, vært vitne til og utsatt for vold og overgrep.

Redd Barna jobber for at barna skal få leke og lære hver dag, gjennom læringssentre der utdanning kombineres med individuell støtte og oppfølging. Redd Barna arbeider også for å påvirke den politiske situasjonen for å styrke rohingya-barns rettigheter slik at de skal slippe å leve hele barndommen i flyktningleir.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gi barn tilgang til barnevennlige aktiviteter og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser

• Sørge for at flere barn får utdanning

• Veilede lærere og omsorgspersoner om hvordan de støtter barn i krisesituasjoner

Sør-Sudan

Sør-Sudan

I Sør-Sudan har generasjoner med barn vokst opp med krig. I 2011 ble det tent et håp om mer fredelige tider da Sør-Sudan fikk sin selvstendighet. Men årene etterpå har vært preget av stor usikkerhet, tilløp til borgerkrig og mislykkede fredsforhandlinger. Krig og økonomisk kollaps har tvunget mange til å forlate hjemmene sine, og enda flere har mistet livsgrunnlaget sitt.

Redd Barna har siden 2013 gjenforent over 7000 barn med familiene sine, og er til stede i områder i Sør-Sudan der få andre organisasjoner har tilgang. Redd Barna sørger for individuell støtte og oppfølging av de mest sårbare barna og familien deres, og sikrer at de som trenger det får tilgang på helsehjelp.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gjenforene barn med sine familier

• Gi støtte, oppfølging og helsehjelp til sårbare barn og familien deres

• Veilede familier, skoler og lokalsamfunn i hvordan de kan hjelpe barn til å bearbeide vonde opplevelser

DR Kongo

DR Kongo

Barn i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) er fanget i en av de mest kompliserte og langvarige humanitære krisene i verden. Barn har vært brukt som soldater i DR Kongo i mange tiår, og det anslås at over 10 000 barn er del av væpnede grupper i landet. Konflikten får lite oppmerksomhet internasjonalt, samtidig som DR Kongo er ett av landene i verden hvor barn har det verst. I DR Kongo rekrutteres også jenter til å delta i krigføring. I tillegg utsettes barna ofte for seksualisert vold.

Redd Barna er blant organisasjonene som forhandler barn fri fra væpnede grupper, og gir tett oppfølging til barna og familiene deres. Redd Barna mobiliserer lokalsamfunnet og gir opplæring i hvordan man kan ta vare på barn som har opplevd vold og overgrep.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gjøre det trygt å komme seg til og være på skolen, selv om det er krig

• Gjenforene tidligere barnesoldater med sin familie og reintegrere dem i samfunnet

• Skape trygge steder der barn kan leke og bare være barn

 

Norge

Norge

Barn som flykter fra krig og konflikt til Norge, møter ofte ulike barrierer som gjør det vanskelig å bli inkludert i samfunnet. For å hindre utenforskap er det avgjørende å komme raskt i gang med skolegang og fritidsaktiviteter sammen med andre barn. Dette er rettigheter som alle barn har, og som norske myndigheter er forpliktet til å ivareta og oppfylle.

I over 30 år har Redd Barna jobbet for rettighetene til barn som søker beskyttelse i Norge og bidratt til økt kunnskap om barn på flukt. Gjennom aktiviteter sørger Redd Barna for at barn blir kjent med sitt nye nærmiljø, opplever mestring og tilhørighet.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Bidra til at barn som har flyktet til Norge får en aktiv fritid

• Skape trygge og inkluderende møteplasser for barn

• Mobilisere frivillige over hele landet for å gjøre en innsats for barn og familier som har flyktet til Norge

Du kan fortsatt bidra! Vipps til 2133