Tros- og livssynssamfunn som støtter TV-aksjonen når ut til et nettverk på flere millioner mennesker.

«TV-aksjonen samler alle - det er ikke "de" og "oss". Det er flott å få et så stort fellesskap hvor alle jobber for det samme - uavhengig av religion og etnisitet. Alle kan identifisere seg med TV-aksjonen.»

Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina og frontfigur for Muslimsk Dialognettverk

«Leger Uten Grenser redder liv og det er grunnleggende for oss. Uten liv er vi ingenting. De jobber også forebyggende for at sykdommer ikke skal spres videre. Slik redder Leger Uten Grenser alles liv. TV-aksjonen vil alltid handle om solidaritet.»

Sigmund Gulliksrud, rådgiver for Oslo bispedømme

TV-aksjonen samler store og små aktører på tvers av religion, livssyn og etnisitet. Den er rett og slett samlende for hele befolkningen, mener Sigmund og Senaid.

«Vi har et samfunnsansvar i å engasjere oss og for Human-Etisk Forbund er det viktigste menneskers rettigheter. Vi skal leve sammen og vise respekt for hverandre, derfor støtter vi årets aksjon og vil bidra på ulike arenaer.»

Kaja Lorentzen, leder i Human-Etisk Forbund Akershus

«Engasjementet er like viktig som å samle inn penger til formålet. Det at folk kan henge seg på med å selge boller eller ha loppemarked gjør at det er stor åpenhet for kreativitet. Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn er opptatt av å bygge gode felleskap, og her treffer TV-aksjonen godt med en kollektiv dugnad.»

– Ingrid R. Joyce, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Både Kaja og Ingrid er enig i at TV-aksjonen fører til en bevisstgjøring på utfordringer vi har i verden og at det er noe som løses best i fellesskap.