TV-aksjonen har flere veteraner som hvert år stiller opp for verdens største dugnad. Jardar, Bente, Svein Gunnar og Susann har til sammen 108 års erfaring og har bidratt til utallige aksjoner gjennom årene.

«Jeg syns det er viktig å bidra med frivillighet slik at andre mennesker kan få en bedre hverdag. Det beste er å se hvordan frivillige stiller opp hvert år og er med på innsamlingen. Det viser at folk bryr seg om andre mennesker uavhengig av TV-aksjonens formål.» 

- Svein Gunnar Gotfredsen, frivillig og 25-års jubilant i TV-aksjonen

«For meg har TV-aksjonen alltid vært der og hatt en enorm kraft med fantastiske resultater. Jeg husker da jeg var på besøk hos mormora mi på Utsira som 11-12-åring på 70-tallet og gjorde store øyne da jeg så hvor mye hun gav til aksjonen.»

- Jardar Havikbotn, kultursjef i Bokn kommune og 25-års jubilant i TV-aksjonen

«Mitt beste minne fra TV-aksjonen var under en flom i Tvedestrand innsamlingssøndagen i 2017. Vi kom ikke ut med bøsser mange steder og måtte ringe rundt til rodeansvarlige og bøssebærere for å fortelle at vi måtte avlyse. Men da mandagen kom og vi kunne gå igjen var det ikke nei fra noen av bøssebærerne til å gå nok en gang. Vi fikk et meget godt og overraskende bra resultat dette året.»

- Bente Christiansen, frivillig og 38-års jubilant i TV-aksjonen

«Det som engasjerer meg med TV-aksjonen er det givende arbeidet. Man får både lov til å være med å hjelpe noen som virkelig trenger det, samtidig som man møter mange hyggelige mennesker. Selv om vi er en liten kommune så er det mange som er i sving for å få avviklet tv-aksjonen.»

 

- Susann Toverød, politisk sekretær i Våler kommune og 20 års-jubilant i TV-aksjonen