Om oss

Om oss

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.  

Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hvert år jobber 7 000 fantastiske frivillige landet over med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober. 

Dugnad og tradisjon 

TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn.  

TV-aksjonen, slik vi kjenner den i dag, har vært gjennomført hver høst siden 1974, men innsamlingsaksjonen er mye eldre. Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, for aksjonen «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte». Kong Haakon var innsamlingsaksjonens høye beskytter, og aksjonens slagord var «Du må ofre noe – mange ofret alt». Flyvåpenet sendte et Catalina-fly og folk fra Nasjonalhjelpen reiste landet rundt for å mobilisere folket til å gi.

NRK 

NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes 

Les mer om utvelgelsesprosessen her. 

Organisering av aksjonen

TV-aksjonen koordineres av et sekretariat som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesansatte bygges årets TV-aksjon.

Ute i hvert enkelt fylke og i storbyene etableres det fylkes- og byaksjonskomiteer. Videre opprettes det rundt 500 kommune- og bydelskomiteer, som består av TV-aksjonens 7 000 frivillige.

I kommunene og nærmiljøene står de frivillige på for å engasjere skoler, næringsliv, trossamfunn, lag og foreninger. De rekrutterer bøssebærere, og organiserer bøsseinnsamlingen. På selve aksjonsdagen besøker 100 000 bøssebærere 2,5 millioner husstander i Norge.  

 

Holdningskampanje

TV-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en omfattende holdnings- og informasjonskampanje som innebærer bred dekning i media, et eget undervisningsopplegg og samarbeid med det frivillige Norge. I tillegg er det en direktesending på NRK på selve aksjonsdagen, som gir flere hundre tusen seere et godt innblikk i hvordan organisasjonen arbeider og hva TV-aksjonsmidlene skal brukes til. 

FNs bærekraftsmål

Gjennom TV-aksjonen jobber vi både lokalt, nasjonalt og globalt med å oppfylle FNs bærekraftsmål. Selve organiseringen av TV-aksjonen oppfyller bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. Samarbeid er et helt sentralt nøkkelord for å nå verdens viktigste mål. Vi må samarbeide over landegrenser og på tvers av sektorer. Hver og én av oss kan og bør bidra.

Ikke bare innsamling på bøsse

For privatpersoner er det hovedsakelig på selve TV-aksjonsdagen at man kan gi. Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på TV-aksjonens giversider og få en faktura tilsendt, eller ved å bruke Spleis for å starte egne innsamlinger.  

Har du spørsmål om å være bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med  din lokale fylkesaksjonsleder.

Fakta om TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 000 fantastiske frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik.  

  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen.  
  • 7 000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer.  
  • 100 000 bøssebærere banker på 2,5 millioner dører én søndag i oktober.  
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.
  • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra dem som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her.
  • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesansatte bygges årets TV-aksjon.
  • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte søndag kveld.