Slik gjennomfører du et skoleløp på 1-2-3

Slik gjennomfører du et skoleløp på 1-2-3

Vil din skole bidra til årets TV-aksjon? Da er kanskje skoleløp noe for dere.👟

1. Før skoleløpet

  • La elevene gjennomføre undervisningsopplegget på Salaby. Slik lærer elevene om TV-aksjonens tema, som i år handler om hvordan hverdagen blir forandret for en familie når et barn blir alvorlig sykt. Samtidig når dere læringsmål i læreplanen.
  • Send ranselpost til hjemmet rundt to uker før løpet.
  • Lag en Spleis for din skole her.
  • Skriv ut løpekort som elevene har med seg under løpet.
  • Lag en løype. Bestem en løype med en avgrenset rundelengde (for eksempel 400 meter). Barna skal løpe runder i en avtalt tid avhengig av aldersgruppe. Vi anbefaler også differensiering i løpetid, se tabell nederst.
  • La elevene finne støttespillere. I forkant av løpet kan løperne hente inn støttespillere til støtte for egen innsats. Støttespillerne betaler en selvvalgt sum per runde eleven løper. Foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og naboer kan betale en ønsket sum for hver runde eleven løper. Løpekortet skal ikke returneres til skolen.
  • Husk å finne praktiske løsninger for barn som av ulike grunner ikke kan løpe eller gå. Målet er at alle elever skal inkluderes i aktiviteten.

2. Under skoleløpet

  • Ha det gøy! Vi anbefaler at skolen overfor barna fokuserer på innsatsen og antall runder barna løper – ikke på kronebeløpet den enkelte elev samler inn. Sett et felles mål for klassen eller skolen i antall runder eller distanse som de sammen skal prøve å nå.

3. Etter skoleløpet

  • Etter endt løp kan eleven ha ansvar for å gi løpekortet sitt til sine eventuelle støttespillere og opplyse om skolens Spleis. Vi sporer ikke hvem som har gitt penger. Gavene er anonyme på individnivå – det er skolen som blir stående som giver av totalsummen.
  • Diplom! Gi elevene et velfortjent diplom etter løpet. 

Slik innbetaler dere pengene som samles inn

Vi bruker betalingsløsningen Spleis, der innbetalinger er anonyme og kontantfri. Med Spleis trenger ikke skolen å administrere eller ta ansvar for pengene som blir betalt inn.

Skolen oppretter sin egen innsamling på Spleis her. Med denne løsningen vil også deres innsamling komme rett inn på kommunestatistikken på våre giversider. 

Estimert løpedistanse per klassetrinn
På bakgrunn av tidligere skoleløp har vi laget en oversikt over anslått distanse per klassetrinn.

Klasse-trinn

Anbefalt løpetid

Gjennomsnittlig

distanse per elev

1

30 minutter

3,1 kilometer

2

30 minutter

3,4 kilometer

3

45 minutter

4,3 kilometer

4

45 minutter

5,0 kilometer

5

60 minutter

7,1 kilometer

6

60 minutter

7,2 kilometer

7

60 minutter

8,1 kilometer

Denne oversikten kan du bruke til å regne ut estimert antall runder per klassetrinn i ranselposten til hjemmene.