TV-aksjonen for en ny generasjon

TV-aksjonen for en ny generasjon

For Tøyen Sportsklubb er TV-aksjonen en mulighet til å skape endring og bidra i samfunnet. Abdinor Mahamed (29) er en av de som viser vei for ungdommene.

Tøyen, bydelen i Oslo som huser Norges eldste botaniske hage og gamle Munch-museet, hadde i lang tid vært preget av negativt omdømme og dårlig tilbud til bydelens barn og unge. Det ønsket nabolaget å gjøre noe med, og slik ble Tøyen Sportsklubb til.

Det hele startet som en protestaksjon i 2015 mot blant annet dårlige bo- og oppvekstsvilkår og få møteplasser i lokalmiljøet. Siden har Tøyen Sportsklubb fått hele 1600 medlemmer. Nesten alle aktivitetene deres drives av ungdommer fra lokalmiljøet som har gått på Tøyenakademiet, klubbens eget leder- og frivillighetsprogram.

Her er målet å gi dem kurs og kompetanse til å ivareta rollene i lokalmiljøet sitt. Blant annet så driver de TV-aksjonskomiteen her på Tøyen, sier Abdinor Mahamed, prosjektleder i Tøyen Sportsklubb og komitéleder for TV-aksjonen i bydel Tøyen.

Vil gi neste generasjon et forhold til TV-aksjonen

Abdinor har selv fullført Tøyenakademiet, og etter en bachelor og snarvei innom teknologibransjen fant han fort ut at det var hos Tøyen Sportsklubb han tilhørte. 29-åringen er glad i sport, og spesielt fotball, men innrømmer at han ikke helt har fått dreisen på basketball enda.

Men så er det en av de tingene som jeg prøver å vise ungdommene, at man trenger ikke å være god i alt for å drive med noe. Noen ting driver man bare med fordi det er gøy.

Nabolagsklubben er nemlig ikke opptatt av medaljer og sportslige mål. Fokuset ligger heller på å jobbe for mindre frafall på videregående i bydelen, tilhørighet, fellesskap og identitet. Derfor koster det bare 100 kroner i året å bli medlem og bruke aktivitetstilbudet.

Tøyenakademiet er også en vei inn til frivilligheten. Veldig mange av ungdommene på Tøyen har dessverre ikke et forhold til TV-aksjonen. Det må vi jo ta på vår kappe og gi neste generasjon et forhold til TV-aksjonen, forteller Abdinor.

Engasjerte: Flere av Tøyen Sportsklubbs frivillige var med på TV-aksjonen for første gang i fjor. Foto: Øystein Amdam

Arrangerte basketballturnering

Hele Tøyen Sportsklubb har et stort engasjement for TV-aksjonen. Ofte inviterer de inn foreldre og barn til aktiviteter i hallen på aksjonsdagen. I fjor arrangerte de blant annet basketballturnering til inntekt for aksjonen.

Det var ungdommene sin idé, og det var ungdommene som gjennomførte arrangementet også.

Abdinor er opptatt av å inkludere ungdommen på Tøyen i frivilligheten. For ham er det viktigste at man blir spurt om å delta, for de fleste takker faktisk ja. Det var slik han selv endte opp som komitéleder i bydelen. Han ser en stor verdi av å være med på en dugnad som TV-aksjonen.

For det første så er det tilhørighet til en innsamlingsaksjon som er historisk og veldig norsk. Man får muligheten til å delta i det norske samfunnet rett og slett. Ikke bare det, man får muligheten til å påvirke det som skjer både i lokalmiljøet sitt og i verden.