En ny god nabo

En ny god nabo

23 år gamle Abdulmohaemen er en av mange hundre frivillige i Redd Barna. Han har vært frivillig i snart tre år og bidrar til Redd Barnas arbeid i Trondheim for at familier som er nye i Norge, føler seg inkludert.

Som frivillig i Redd Barna jobber han gjennom prosjektet «En god nabo» med å arrangere aktiviteter, som bowling eller ski, for nylig bosatte familier med flyktningbakgrunn. De frivillige bidrar til at familiene og barna blir kjent med nærmiljøet. Barna får hjelp til å bli med i et organisert fritidstilbud, noe som gjør det lettere å få venner, lære norsk og oppleve mestring.

«En god nabo» er et tilbud som ikke hadde vært mulig uten innsatsen fra frivillige som Abdulmohaemen.

– Barna kommer fra steder der det er konflikt og krig eller andre farlige situasjoner. Barn vil bare være glade, smile og leke. Familiene er nye i Norge, så de kjenner ingen. Når vi tar familiene med på aktiviteter, blir de kjent med steder som de kan ta barna sine med til på fritiden. For barn trenger lek, forteller Abdulmohaemen.

Har selv flyktet

Selv har Abdulmohaemen flyktet fra Syria, og han har kjent på kroppen hva krig og konflikt gjør med deg. Han er veldig glad for at han kan være frivillig og hjelpe andre som har opplevd det samme som ham.

– Da jeg var barn og ting skjedde i Syria, fant jeg ingen aktiviteter. Ingenting som gjorde meg glad, bortsett fra familien min. Jeg skal ta imot familier som kommer til Norge, og gi dem noe av det jeg ikke fikk.

– Min pause er å være frivillig

23-åringen har en aktiv hverdag med studier og jobb, og drømmen hans er å bli arkitekt. Abdulmohaemen snakker med stort engasjement om å være frivillig, og det er ingen tvil om at dette er noe han liker å bruke tiden sin på.

– Jeg jobber og studerer hver dag, så min pause er å være frivillig. Å være aktiv og snakke med folk, bare det å smile og sånn, gir meg mye.

Ved å være frivillig i «En god nabo» har Abdulmohaemen blitt enda bedre i norsk, og han har blitt kjent med andre unge i Trondheim. Samtidig handler det å være frivillig om noe større for ham.

– Jeg er frivillig først og fremst for å hjelpe mennesker. Frivillighet er viktig fordi du gjør noe uten å kreve noe tilbake, og det kommer fra hjertet, sier han.

 «En god nabo» er et av prosjektene du støtter ved å gi til TV-aksjonen.