2024: Dette går pengene til

2024: Dette går pengene til

Årets TV-aksjon går til Barnekreftforeningen, som skal etablere familiehus ved universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Her kan barn med alvorlig sykdom og familien deres bo sammen mens barnet får behandling.

Barnekreftforeningen har årets TV-aksjon. Sammen skal vi bidra til at:  

  • Familier unngår å bli splittet selv om de bor langt unna sykehuset.
  • Barn med alvorlig sykdom får ha hele familien hos seg i behandlingsperioden.
  • Foreldrene kan ta vare på alle barna sine, seg selv og hverandre.
  • Søsken blir inkludert, sett og ivaretatt.
  • Familiene kan finne ro og får leve et mer normalt hverdagsliv i en vanskelig situasjon.
Sammen for små helter
Julian (4) og storebror Alexander (10) bor på familiehuset ved universitetssykehuset i Umeå i Sverige når Julian får kreftbehandling.

Sammen for små helter

Annenhver dag får et barn i Norge kreft, og hver uke blir 10 barn født med hjertefeil. Når et barn blir alvorlig sykt, rammes hele familien. Ofte må barnet reise langt for å få livsviktig behandling, og familien blir splittet i lange perioder. 

Med midlene fra årets TV-aksjon skal Barnekreftforeningen etablere familiehus ved universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Her kan barn med alvorlig sykdom og familien deres bo sammen mens barnet er under behandling. Slik blir søsken også ivaretatt, og familien kan skape gode stunder i en vond tid.

Familien får mulighet til å skape et hjem hjemmefra. De kan støtte hverandre gjennom livets vondeste periode og få etterlengtede pauser fra sykehusets alvorstunge korridorer. 

Søndag 20. oktober går vi sammen for små helter.

Engasjer deg