«Barn, ikke brud» – ett år etter TV-aksjonen

«Barn, ikke brud» – ett år etter TV-aksjonen

I 2021 gikk TV-aksjonen til Plan International Norge og deres innsats for å bekjempe barneekteskap. Aksjonen «Barn, ikke brud» samlet inn hele 262,7 millioner kroner. Nå er arbeidet med å bekjempe barneekteskap godt i gang.

«Barn, ikke brud» var en svært viktig TV-aksjon for millioner av jenter. I løpet av fem år skal Plan nå ut til tre millioner mennesker for å bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Alle disse landene ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av barneekteskap.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin. Konsekvensene av barneekteskap er brutale. Mange opplever vold og overgrep, de dropper ut av skolen og mister muligheten til å stå på egne ben. Komplikasjoner ved graviditet og fødsel er den vanligste dødsårsaken blant jenter mellom 15-19 år mange steder.

Samarbeider tett med lokale aktører

Plan jobber tett med myndigheter, lokale organisasjoner og samarbeidspartnere i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger for at jenter skal slippe å bli gift som barn.

– Det er stor entusiasme og mye engasjement i landene hvor vi bruker aksjonsmidlene. Alle involverte brenner for å bekjempe barneekteskap, og vi er både ydmyke og glade for den brede oppslutningen. De første stegene er tatt. Nå ser vi frem til å forhindre mange barneekteskap der hvor dette er et stort samfunnsproblem, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

En svært god start

Plan lanserte «Barn, ikke brud»-prosjektet i Niger tidligere i 2022 sammen med høvdinger, minister, lokale organisasjoner og samarbeidspartnere. Alle ville vise sin støtte og bidra til å bekjempe barneekteskap. Plan International Norge skal redusere antall tvangs- og barneekteskap i distriktene Tillaberi og Tahoua. Minister for samfunnsutvikling deltok. Han bekreftet foran en fullstappet sal at han kommer til å gjøre det som trengs for å sikre at barneekteskap blir bekjempet. Niger er det landet i verden som er hardest rammet, mer enn 3 av 4 jenter blir utsatt for barneekteskap her. 

I Nepal melder de om en svært god start for at aksjonen skal bekjempe barneekteskap. Her har man allerede sikret at de viktigste byggesteinene er på plass gjennom et godt samarbeid med nasjonale, regionale og lokale myndigheter, samt lokale organisasjoner og sentrale aktører. I Nepal blir omtrent 40 prosent av jenter bortgiftet, til tross for at det er forbudt.

– Det viktige samarbeidet med lokale organisasjoner og myndigheter utvikler seg slik det skal. Alle er positive og samarbeidet er nå godt i gang. Vi ligger bra an for å oppnå svært gode resultater, sier Ms. Bhumika Shrestha, som er Grants and Compliance Manager i Plan International Nepal.

Skal styrke ungdommers rettigheter i Malawi

I Malawi har de gitt opplæring til helsearbeidere, utdanningsrådgivere og lærere med informasjon om seksuell helse og rettigheter, som vil gi ungdommer kunnskap ved lokale helsesentrene og skoler. Denne opplæringen er tilpasset ungdommenes behov og språk. Landet har store utfordringer med barneekteskap, nesten annenhver jente blir giftet bort. At unge har innsikt i seksuell helse og rettigheter er viktig, da kunnskap om hvordan forhindre tidlig graviditet er en forutsetning for å stanse barneekteskap i landet.