Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

I samarbeid med det digitale læringsuniverset Salaby, utarbeider TV-aksjonen hvert år et gratis undervisningsopplegg for alle barn og unge i den norske grunnskolen. 

Hvert år lages det et digitalt undervisningsopplegg for barn og unge om temaet for årets TV-aksjon. Opplegget er tverrfaglig, og kan gjennomføres på alt fra to timer til en hel dag. Det dekker flere av læreplanens kompetansemål, og gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å ta i bruk. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle på Salabys nettsider og på tvaksjonen.no. Du finner undervisningsopplegget her

LA BARN LEVE I FRED!

Lær om årets TV-aksjon i klasserommet med gratis, digitalt undervisningsopplegg for 1.-10. trinn. Gjennom filmer, spill, bilder og andre aktiviteter får elever innblikk i livene til barn som er rammet av krig og konflikt.


UTVIKLET AV FAGFOLK

Med undervisningsopplegget får elever i grunnskolen muligheten til å delta i den nasjonale dugnaden. Opplegget er utviklet av fagrådgivere i Redd Barna, TV-aksjonen og redaksjonen i Salaby i Gyldendal..

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å bruke, og opplegget dekker flere av lærerplanens kompetansemål. Mer enn 450 000 elever benytter seg hvert år av TV-aksjonens undervisningsopplegg. Det er gratis og tilgjengelig for alle på Salabys nettsider fra august.

Vil dere synge til Salabys låt «Vi er barn»? 

Noter og melodi

Musikkvideo

Instrumentalversjon